An bhfuil baint ag dúlagar agus faisnéis? Deir eolaithe go bhfuil an freagra inár ngéinte

I réimse eolaíoch na síciatrachta, is minic a dhéanann taighdeoirí nascleanúint níos mó i ngan fhios dóibh ná mar is eol. In ainneoin na mblianta fada de léim eolaíoch agus dul chun cinn teicneolaíochta, tá castacht na hinchinne fós ann elusive .Tá taighdeoirí fós ag cuardach na meicníochtaí bunúsacha bunúsacha atá taobh thiar de raon riochtaí sláinte meabhrach lena n-áirítear dúlagar.

Le déanaí tuarascáil , fógraíonn eolaithe go bhfuil píosa ríthábhachtach den bhfreagra seo suite go domhain inár gcód géiniteach. D'aimsigh an fhoireann ailtireacht ghéiniteach roinnte 'ionadh' idir an dúlagar agus fachtóir eile, a bhí cosúil go frithchúiteach: faisnéis.Ní hionann cumas cognaíocha agus faisnéis sa staidéar. Bhraith an fhoireann malairtí géine forluiteacha a bhain leis an dá cheann cumas cognaíocha agus dúlagar féintuairiscithe .Thomhais gach ceann de na staidéir chohóirt a bhí san áireamh san anailís níos mó seo faisnéis go difriúil trí thástálacha cognaíocha matamaitice, eolais agus béil éagsúla. Rinne taighdeoirí tástáil ar dhaoine aonair freisin ar a gcuimhne, a bhfeidhm feidhmiúcháin, a luas próiseála, agus a IQ. I dteannta a chéile, déantar an stór faisnéise seo a chatagóiriú mar fhaisnéis faoi fhaisnéis.

‘Tugann na torthaí reatha le fios go bhfuil nasc géiniteach idir faisnéis agus neamhoird ghiúmar,’ comhúdar an staidéir Ole Andreassen insíonn Inbhéartach . Is taighdeoir géineolaíochta síciatrachta in Ollscoil Oslo é Andreassen.

‘Níl nádúr an nasc ghéiniteach simplí, áfach,’ a mhíníonn Andreassen.Seo aimsiú a foilsíodh Dé Luain san iris Iompar Daonna an Dúlra .

An bhfuil nasc idir dúlagar agus intleacht?

An cúlstóras - Go dtí seo, tá an taighde tá iniúchadh measctha ar an nasc idir dúlagar agus intleacht.

Le linn eipeasóid dúlagair, is minic a bhíonn cumais chognaíoch laghdaithe ag daoine, ar príomhghné den fheiniméan dúlagair é, chomh maith le mír dhiagnóiseach, a mhíníonn Andreassen. Is féidir le dúlagar lagaigh aird agus cuimhne, chomh maith le scileanna cinnteoireachta.

conas a fuair israel kamakawiwo ole básMar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh cumainn chognaíoch níos ‘dearfaí’ ag daoine le dúlagar lena n-áirítear baint leis na healaíona agus leis an gceol, a deir an taighdeoir. Staidéar tabhair le tuiscint gur dóichí go mbeidh neamhoird ghiúmar ar dhaoine cruthaitheacha.

Bunaithe ar na sonraí measctha, bhí amhras ar thaighdeoirí roimhe seo nach raibh caidreamh soiléir idir an dá fhachtóir.

Ach sa staidéar seo, fuair eolaithe ' caidreamh dé 'a chabhraíonn leis na comhlachais dearfacha agus diúltacha atá cosúil le dúlagar agus faisnéis a mhíniú.

Ag tochailt ar na sonraí - D'úsáid Andreassen agus a chomhghleacaithe cur chuige staidrimh chun anailís a dhéanamh ar thacair sonraí staidéir comhlachais géanóm mór le déanaí ar mhórdhúlagar agus intleacht. Bhailigh siad sonraí ar mhórdhúlagar ón gCuibhreannas Géanómaíochta Síciatrach agus 23andMe, a chuimsigh cásanna inar thuairiscigh daoine aon comharthaí dúlagar. Bhí an sampla comhdhéanta de 135,458 cás de mhórdhúlagar agus 344,901 rialú.

Sonraí bhí cumas cognaíocha ginearálta bunaithe ar 269,867 duine aonair as 14 chohórt éagsúil, agus 72 faoin gcéad ón mbunachar taighde Biobank na RA . Chríochnaigh gach duine de na daoine seo ceallraí tástálacha néareolaíoch chun a leibhéal faisnéise a ghabháil.

Bhain an fhoireann leas as uirlisí staidrimh chun comhdhéanamh géiniteach na rannpháirtithe a anailísiú. Go sonrach, agus samhlacha ríomhaireachta agus matamaitice á n-úsáid acu, rinne siad na tacair géine a mhapáil agus aimsigh siad aon leaganacha forluiteacha idir dúlagar féintuairiscithe agus feidhm chognaíoch.

Cad a aimsíodh - Tríd is tríd, fuair an fhoireann a líon mór géinte forluiteacha roinnte idir dúlagar agus cumas cognaíocha.

'Taispeánann muid go bhfuil cúlra géiniteach suntasach ag na tréithe cé nach bhfuil aon chomhghaol géiniteach eatarthu,' a deir Andreassen.

Tá éifeachtaí na ngéinte a mbíonn tionchar acu ar fhaisnéis agus ar ghiúmar measctha, míníonn an taighdeoir: Oibríonn thart ar leath de na géinte roinnte i gcomhordú ag cur chun cinn nó ag cur an dá thréith chun cinn, agus cuireann leath eile tréith amháin chun cinn agus ceann eile á chur faoi chois.

pokemon gealach leibhéal is airde Pokémon fiáin

Go bunúsach, is cosúil go bhfuil na géinte atá mar bhonn agus taca leis an dúlagar agus leis an bhfaisnéis obair ar bhealaí haphazard - uaireanta is mó a bhíonn dúlagar ar dhuine, is ea is measa a fheidhm chognaíoch; uaireanta eile, an níos dúlagair, is airde a gcumhacht inchinne.

‘Tugann na torthaí léargas ar an ailtireacht ghéiniteach roinnte idir dhá thréith thábhachtacha dhaonna, ag moladh bunús comhroinnte néareolaíoch,’ a scríobhann Andreassen agus a chomhúdair.

Tugann an staidéar le fios go bhféadfadh fachtóirí géiniteacha comhchosúla a bheith ag rialáil bealaí inchinne a bhfuil baint acu le cognaíocht agus giúmar a rialáil, cinneadh a sholáthraíonn leideanna maidir le cad is cúis le dúlagar sa chéad áit.

D’fhéadfadh tuiscint níos fearr a bheith ar na meicníochtaí comhroinnte seo cóireálacha núíosacha nó straitéisí diagnóiseacha don dúlagar , A deir Andreassen. Go dtí seo, níl súil ag an síciatraí ach go gcuidíonn sé le daoine dubhach agus lena ngaolta a neamhord giúmar a thuiscint níos fearr.

Cad atá amach romhainn - Sa todhchaí, tá súil ag Andreassen agus a fhoireann na tosca géiniteacha forluiteacha idir raon tréithe agus neamhoird eile a bhaineann leis an inchinn a thréithriú, lena n-áirítear úsáid substaintí.

‘Is é an hipitéis atá againn go bhféadfadh go leor den chomhoiriúnacht chliniciúil a bheith mar gheall ar fhachtóirí géiniteacha móilíneacha atá ag forluí,’ a deir Andreassen.

Coimriú : D'aithin staidéir chomhlachais ar fud na ngéanóma (GWAS) roinnt malairtí géiniteacha coitianta a mbíonn tionchar acu ar mhórdhúlagar agus ar chumais chognaíoch ghinearálta, ach is beag atá ar eolas faoi an bhfuil an dá aicmeolaíocht ghéiniteach ag an mbeirt acu. Scrúdaímid anseo ailtireachtaí géanómacha roinnte idir mór-dúlagar (MD) agus faisnéis ghinearálta (INT) leis an uirlis staidrimh MiXeR agus a loci so-ghabhálachta forluí le ráta fionnachtana bréagach comhcheangailte (conjFDR), a dhéanann meastóireacht ar leibhéal an ró-lap in éagsúlachtaí géiniteacha agus a fheabhsaíonn an chumhacht chun géine a fhionnadh idir dhá fheinitíopa. Rinneamar anailís ar shonraí GWAS ar MD ( n = 480,359) agus INT ( n = 269,867) chun ailtireacht pholaigineach a thréithriú agus loci géiniteacha a roinntear idir na feinitíopaí seo a aithint. In ainneoin comhghaoil ​​ghéiniteach neamhshuntasach ( r g = −0.0148, P. = 0.50), thugamar faoi deara forluí mór polygenic agus d’aithníomar 92 loci arna roinnt idir MD agus INT ag conjFDR<0.05. Among the shared loci, 69 and 64 are new for MD and INT, respectively. Our study demonstrates polygenic overlap between these phenotypes with a balanced mixture of effect.