Sláinte mheabhrach: 4 straitéis chun athléimneacht a thógáil i do theaghlach

Déagóir as gach cúigear tá tuismitheoir le galar meabhrach ar nós imní nó dúlagar. Tá baol níos mó ann do na déagóirí seo tinneas meabhrach a fhorbairt iad féin.

dáta scaoilte do dhia cogaidh 4Agus cé go bhféadfadh siad a bheith eolach ar athruithe iompraíochta a mball teaghlaigh ó lá go lá, is minic a bhíonn siad níl rochtain agat faisnéis chruinn faoi shláinte mheabhrach is féidir cumhacht a thabhairt dóibh agus cur lena gcumas freagra a thabhairt ar stiogma tinneas meabhrach.

Le beagnach 30 bliain, Tá taighde déanta agam riachtanais faisnéise sláinte meabhrach leanaí agus déagóirí a bhfuil ball teaghlaigh acu le galar meabhrach. Staidéar tar éis staidéar nochtann nach bhfaigheann na daoine óga seo dóthain faisnéise - sa bhaile, ar scoil nó ar líne - faoi shláinte mheabhrach agus bhreoiteacht.Ní labhraíonn a lán tuismitheoirí lena gcuid leanaí faoina neamhoird sláinte meabhrach. Is cláir iad a mhéadaíonn cumas déagóirí a gcuid mothúchán a bhainistiú agus idirghníomhú go maith go sóisialta ar an ardú i scoileanna . Scoileanna go mór, áfach easpa maoinithe, acmhainní agus foirne ceachtanna struchtúrtha a sholáthar a chuimsíonn raon iomlán na litearthachta sláinte meabhrach. Áirítear leis seo tinnis agus cóireálacha meabhracha coitianta, stiogma tinneas meabhrach, déileáil le strus, agus cabhair a lorg duit féin nó do dhaoine eile.Ina theannta sin, daoine óga a bhfuil dúshláin sláinte meabhrach teaghlaigh acu is minic a dhéantar dearmad orthu ag soláthraithe sláinte meabhrach atá freagrach as cóir leighis a chur ar bhall dá dteaghlach.

Teastaíonn cabhair ó leanaí. Mar shampla, seo staidéar ar pháistí aois 5-17 fuair sé amach go raibh spéis i measc leanaí a bhfuil aithne acu ar a dtuismitheoirí cógais síceatrópacha a fháil, níos mó a fháil amach faoi chuspóir, réimeas agus fo-iarsmaí cógais.

Chríochnaigh ár bhfoireann athbhreithniú le déanaí ar shuíomhanna Gréasáin sláinte meabhrach atá dírithe ar an óige agus a fhoilseofar in 2021. Fuaireamar tíortha mar An Astráil agus Ceanada tá suíomhanna Gréasáin curtha ar fáil acu le faisnéis do dhaoine aonair agus do theaghlaigh atá ag maireachtáil le galar meabhrach.Scríobhadh an chuid is mó den ábhar, áfach, dóibh siúd os cionn leibhéal léitheoireachta an séú grád a theastaíonn do go leor déagóirí, rud a fhágann nach raibh sé inrochtana. Ina theannta sin, níl acmhainní ar líne ag mórchuid na dtíortha - na Stáit Aontaithe san áireamh - a thugann aghaidh ar riachtanais leanaí tuismitheoirí a bhfuil meabhairghalar orthu.

Tar éis dúinn an bhearna seo a aithint, d’oibríomar le comhghleacaithe chun acmhainní nua a thógáil. Ina measc seo tá a clár litearthachta sláinte meabhrach chun leanaí a mhúineadh faoi thinneas meabhrach chomh maith le huirlisí chun a gcuid eolais a thomhas saincheisteanna sláinte meabhrach. Táimid ag fiosrú bealaí anois chun an clár a sheachadadh ar líne.

Le déanaí thóg ár bhfoireann an Faisnéis Sláinte Meabhrach do Dhéagóirí suíomh Gréasáin chun faisnéis chruinn sláinte meabhrach a sholáthar do dhéagóirí. Dearadh é dóibh siúd ar leibhéal léitheoireachta luath sa séú grád. Chuidigh déagóirí Mheiriceá a bhfuil ball teaghlaigh acu le galar meabhrach le forbairt ábhair a threorú agus a athbhreithniú. Chabhraigh sé seo lena chinntiú go raibh an láithreán gréasáin ag teacht lena riachtanais.Soláthraíonn an suíomh Gréasáin faisnéis do dhéagóirí ar na ceithre bhunús seo a leanas le litearthacht sláinte meabhrach, a chabhróidh leo déileáil nuair a bhíonn dúshláin sláinte meabhrach teaghlaigh rompu.

barr cnoic le ciorcal crainn fortnite

4. Galair mheabhracha a thuiscint

Is cuid lárnach de litearthacht sláinte meabhrach neamhoird, comharthaí agus cóireáil sláinte meabhrach a aithint. An t-eolas seo cuidíonn sé le daoine óga a thuiscint gur toradh ar an ngalar meabhrach comharthaí, athruithe giúmar, agus dinimic teaghlaigh eile, ní rud a rinne siad. Mar shampla, is féidir le déagóir a ndéantar a athair a dhiagnóisiú le neamhord bipolar a thuiscint gurb é a bhreoiteacht is cúis le giúmar mhór a hathar agus athruithe tobanna ar a iompar agus gur féidir é a chóireáil agus a bhainistiú trí mheascán de chógas agus teiripe.

3. Miotais agus stiogma meirge

Creideann daoine óga go minic go bhfuil tinnis mheabhrach annamh, tógálach agus neamh-inúsáidte. Déanann na miotais seo leanaí a chónaíonn le ball teaghlaigh le galar meabhrach a leithlisiú. B’fhéidir go bhfuil eagla orthu cad a tharlódh dóibh dá bhfaigheadh ​​duine amach rún a theaghlaigh. Miotais bustust laghdaíonn tinneas meabhrach an stiogma agus cabhraíonn sé le déagóirí a thuiscint go mbíonn go leor teaghlach - fiú daoine cáiliúla - ag streachailt le dúshláin den chineál céanna.

2. Faigh scileanna maithe chun déileáil

Is minic a bhíonn strus ar bhlianta déagóirí. Tá déagóirí ag déanamh juggling acadóirí, seach-churaclaim, agus caidrimh shóisialta. Is féidir leis na blianta deacra seo níos mó struis a chur ar thinneas meabhrach an teaghlaigh, cé nach ar aon duine é. Is féidir le déagóirí pearsanta a thógáil plean chun strus a bhainistiú . Mar shampla, is féidir le smaointeoireacht dhearfach, aireachas agus aclaíocht cabhrú leo a gcuid smaointe, mothúchán agus gníomhartha a bhainistiú.

1. Faigh cabhair

cathain a bheidh séasúr 3 den splanc ar netflix

Is minic a bhíonn déagóirí le ball teaghlaigh le galar meabhrach ag tabhairt aire do dhaoine eile. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios acu áit ar féidir leo cabhair a fháil . Tá clár cuimsitheach ar ár suíomh Gréasáin liosta acmhainní , lena n-áirítear naisc le beolíne géarchéime agus uirlisí chun soláthraithe seirbhíse sláinte meabhrach áitiúla a aimsiú.

Tá súil againn gur féidir leis an suíomh Gréasáin acmhainn nua a sholáthar chun faisnéis faoi shláinte mheabhrach a mhéadú do dhéagóirí, go háirithe iad siúd a bhfuil meabhairghalar teaghlaigh orthu.