Molann eolaithe teoiric nua fiáin maidir leis an méid a mharaigh na dineasáir i dtosach

An spéir dóite le streaks de oráiste corcairdhearg dearg agus dorcha. D’fhéach na dineasáir suas - díreach in am chun streak splanc geal, dóite a fheiceáil trasna na spéire.Ansin bhuail an astaróideach, ag scriosadh trí cheathrú den saol ar an Domhan.

Déanann na himeachtaí seo cur síos ar an eachtra díothaithe mais Cretaceous-Paleogene (K-Pg), nóiméad cuimhneacháin cáiliúil a tharla thart ar 66 milliún bliain ó shin. Is scéal corraitheach é a chuala muid arís agus arís eile ón scoil ghrád.Ach taighde a foilsíodh Dé Máirt san iris Cumarsáid Dúlra faigheann sé amach nach bhfuil sé cruinn go díreach - ar a laghad maidir le díothú dinosaurs. Tugann taighde nua le fios go raibh a mbás níos céimiúla ná tobann.Ní raibh súil agam i ndáiríre le meath chomh fada sin, príomhúdar Condamine Fabien , a deir eolaí taighde ag Ionad Náisiúnta na Fraince um Thaighde Eolaíochta Inbhéartach .

Bhí dinosaurs ag dul in olcas ar feadh na milliúin bliain sular bhuail an astaróideach, de réir taighde nua ceannródaíoch.Getty

Cad atá nua - Tuarascálacha a foilsíodh níos luaithe i mbliana ceistíodh an smaoineamh gur tháinig laghdú ar dhineasáir mar gheall ar thionchar astaróideach dhá phunch, agus fuarthas amach gur tháinig ceann de na astaróidigh níos lú chun cinn níos déanaí ná an astaróideach mór. Tá an astaróideach mór seo ar eolas mar gheall ar ainm a crater tionchair, Chicxulub.Seo nua Nádúr Cumarsáid tógann an staidéar céim eile air, ag díspreagadh an chreidimh choitianta gurb iad astaróidigh ba chúis le díothú na dineasáir go príomha.

B’fhéidir gur knell báis a bhí san astaróideach, ach bhí dineasáir ar a mbealach amach i bhfad sula ndeachaigh Chicxulub i láthair ar Leithinis Yucatan i Meicsiceo, tugann an staidéar le fios.

Déanta na fírinne, is dócha gur thosaigh an laghdú i ndaonraí dineasáir 76 milliún bliain ó shin le linn na tréimhse Campanian - 10 milliún bliain roimh bhuail an astaróideach. Scríobhann na taighdeoirí go mb’fhéidir go raibh an tionchar is mó ag dhá fhachtóir ar mheath na dineasáir:

  • Aeráid atá ag athrú (lena n-áirítear teocht dhomhanda fuaraithe)
  • Éagsúlacht laghdaitheach na ndineasár luibhitheachNí gá gurb iad na astaróidigh dhúbailte na débhuille a mharaigh na dineasáir, ach tosca comhshaoil ​​agus daonra a tháinig chun cinn i bhfad níos luaithe, a deir na taighdeoirí.

Tugann anailísí breise le fios go bhféadfadh meath na luibhreoirí a bheith mar chúis leis an meath dineasáir domhanda, ag míniú, ag cur leis go bhfuil luibhiteoirí ina speicis riachtanacha eochair in éiceachórais.

Tugann a chuid taighde le tuiscint nach raibh dinosaurs in ann teacht chucu féin ó na débhuille seo. Ní fhéadfadh rátaí na speiceas nua dineasáir atá ag teacht chun cinn coinneáil suas leis na rátaí díothaithe, rud a d’fhágfadh go dtiocfadh laghdú ar éagsúlacht na ndineasár.

Déanta na fírinne, bhí meath na ndineasár chomh mór sin, maíonn Condamine agus a chomhghleacaithe go mb’fhéidir nach raibh ach speiceas amháin fágtha ag an T-rex ar an Domhan ar an Domhan faoin am a ndeachaigh an astaróideach i bhfeidhm.

Conas a rinne siad é - Tá dineasáir an-spéis ag Condamine ó óige. Rinne sé staidéar ar fhéileacáin ar dtús mar mhac léinn iardhochtúireachta in Ollscoil Alberta - sula ndeachaigh sé chuig dineasáir.

Shíl mé an bhí an t-am níos aibí chun hipitéis díothaithe a thástáil arís ...

Chaith sé blianta ag obair leis féin agus ag cur taifead iontaise le chéile de na sé phríomhtheaghlach dineasáir ón Tréimhse Chréiteach Déanach.

Táim paiseanta faoin díospóireacht ar dhíothú dineasáir, agus shíl mé go raibh an t-am níos aibí hipitéis díothaithe a thástáil arís mar gheall ar an tionchar astaróideach i gcoinne hipitéis meath fadtéarmach na héagsúlachta, a deir Condamine.

Ní paleontologist é de réir gairme, mar sin d’iarr sé cabhair ón gcomhúdar agus an paiteolaí Ceanadach Phil Currie - a thaitníonn sé leis an Ollamh Graham i Páirc Jurassic - chun cabhrú lena réamh-anailísí ar thaifead iontaise dineasáir. Thug an anailís seo le tuiscint go raibh daonraí dineasáir ag laghdú roimh an imeacht astaróideach.

Faoi stiúir Condamine, thiomsaigh an fhoireann taighde ceathrar duine ina dhiaidh sin tacar sonraí de 1,600 iontaise a léiríonn 247 speiceas dineasáir ó shé theaghlach mhóra, lena n-áirítear na Tyrannosaurs agus na luibhiteoirí ar a dtugtar Hadrosaurs.

pictiúir den bhean iontais nua

Cnámharlach iontaise T. rex ar a dtugtar Stan ar taispeáint i dteach ceant Christie. Íomhánna Spencer Platt / Getty

Cé go soláthraíonn taifead iontaise dineasáir sonraí luachmhara [...] tá sé claonta agus neamhiomlán, scríobhann na taighdeoirí sa pháipéar.

Chas siad ar uirlis ar a dtugtar PyRate a mheas conas a d’athraigh éagsúlacht na speiceas dineasáir le himeacht ama. Cuidíonn an uirlis le taighdeoirí anailís a dhéanamh ar rátaí na tuairimíochta - teacht chun cinn speiceas nua - agus díothú ó thaifid iontaise neamhiomlána.

Ina dhiaidh sin, d’fhéach na taighdeoirí ar dhifríochtaí san éagsúlacht i measc grúpaí dineasáir éagsúla, ag comparáid go sonrach le carnabhóirí agus luibhiteoirí.

Faoi dheireadh, d’úsáid siad samhlacha staidrimh chun éifeachtaí tosca áirithe a chinneadh, mar shampla athruithe ar éagsúlacht dineasáir agus teochtaí téimh. Thug sé seo deis dóibh a chinneadh cad a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le meath dineasáir.

An Fáth a bhfuil sé tábhachtach - Tá an scéal astaróideach faoi dhíothú dineasáir tar éis stádas beagnach finscéalach a ghlacadh inár gcultúr pop.

Ach tugann an staidéar seo, cosúil le staidéir eile roimhe seo, le tuiscint nach é an toradh is mó a bhfuil tóir orthu ag dul i léig an ceann is cruinne. Tugann an taighde seo dúshlán freisin d’amlíne na díothacht dineasáir , á mholadh go dtosódh sé i bhfad níos luaithe ná mar a glacadh roimhe seo.

Ón bpeirspictíocht go gcuireann ár dtorthaí cloch nua inár dtuiscint ar éagsúlú dineasáir go dtí an deireadh, is dóigh go mbeidh an staidéar conspóideach i measc paleontologists, a deir Condamine.

... tacaímid leis an smaoineamh go raibh an dreigít marfach coup de grace .

Míníonn Condamine gur gnách le paleontologists féachaint ar dhíothú dineasáir ar cheann amháin de dhá bhealach: díothacht tobann nó meath de réir a chéile.

pamela gidley cúis bháis tmz

B’fhéidir go bhfeicfear ár staidéar mar mhol ar thaobh amháin, a deir Condamine. Deir sé freisin, fiú má thaispeánann muid go raibh na dineasáir ag dul i laghad i bhfad sular bhuail an astaróideach an talamh, tacaímid leis an smaoineamh gurb é an dreigít an coup de grâce marfach a scriosadh na dineasáir a bhí fágtha. (Tugtar dreigít ar blúire astaróideach a thuirlingíonn ar an Domhan.)

Agus muid ag breathnú síos ar ár ngéarchéim aeráide féin, is iontach an rud é smaoineamh go raibh dinosaurs ag teacht salach ar a n-aeráid athraitheach féin - cé gur domhan fuaraithe é seachas ceann téimh.

Ní amháin go bhfuil díospóireacht den sórt sin faoi dhineasáir, ach éagsúlú orgánaigh i gcoitinne agus an chaoi a bhfreagraíonn siad d’imeachtaí domhanda, a deir Condamine.

Ní fhéadfadh foirmeacha móra Dinosaurs ’teocht an choirp a choinneáil seasmhach i ndomhan níos fuaire. Is cosúil gur réamhtheachtaí gruama iad a n-éagumas oiriúnú dá n-aeráid athraitheach nuair a smaoinímid ar conas go leor speicis ainmhithe ag teip ar oiriúnú do theochtaí athraitheacha domhanda inniu.

I measc na speiceas is mó a dtéann an ghéarchéim aeráide i bhfeidhm orthu tá sliocht roinnt dineasáir: éin.

An chéad rud eile - Tá fionnachtana iontaise dineasáir nua fós ag tarlú, agus d’fhéadfaidís dúshlán breise a thabhairt don tuiscint a bhí againn roimhe seo ar dhineasáir.

D’fhéadfadh na fionnachtana iontaise seo amach anseo léargas a thabhairt ar fhachtóirí comhshaoil ​​nó géiniteacha eile a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le forléasadh na ndineasár, a scríobhann na taighdeoirí. Cé go gclúdaíonn an staidéar sé theaghlach dineasáir thábhachtacha, ní sholáthraíonn sé pictiúr iomlán de na rudaí a tharla do gach speiceas dineasáir.

Sílim gur féidir le staidéir amach anseo cur lenár dtorthaí trí níos mó teaghlach dineasáir a chur leis, mar shampla, nó trí athróga comhshaoil ​​eile a thástáil mar chúiseanna claonta leis an díothacht, a deir Condamine.

Ach b’fhéidir gur céad chéim thábhachtach é chun a fháil amach cad ba chúis lena n-éag.

Is ábhar casta ach paiseanta é staidéar a dhéanamh ar dhineasáir, agus táim ag súil go spreagfaidh ár dtorthaí daoine chun breathnú ar a gcuid sonraí agus a dtorthaí trí lionsa nua, a deir Condamine.

Coimriú : Tá an cheist maidir le cén fáth a ndeachaigh dineasáir neamh-éanacha as feidhm 66 milliún bliain ó shin (Ma) gan réiteach mar gheall ar chomh garbh agus atá an taifead iontaise. Is é díothacht tobann de bharr astaróideach an hipitéis is mó a nglactar leis ach déantar díospóireacht an raibh dinosaurs ag dul in olcas nó nach raibh roimh an tionchar. Déanaimid anailís ar dhinimic an díothaithe speictrim do shé phríomhtheaghlach dineasáir, agus aimsímid meath ar fud na ndineasár, áit ar aistrigh éagsúlú go patrún meath-éagsúlachta ~ 76 Ma. Déanaimid imscrúdú ar thionchar na bhfachtóirí éiceolaíocha agus fisiciúla, agus faighimid amach gur dócha go raibh meath na ndineasár á thiomáint ag fuarú aeráide domhanda agus titim éagsúlacht luibhitheach. Is dócha go bhfuil an dara ceann acu mar gheall ar hadrosaurs ag dul thar féaraigh eile. Measaimid freisin go bhfuil baint ag riosca díothaithe le haois na speiceas le linn an mheatha, rud a thugann le tuiscint go bhfuil easpa nuachta éabhlóideach nó oiriúnú do thimpeallachtaí athraitheacha. Tacaíonn na torthaí seo le meath comhshaoil ​​de dhineasáir neamh-éanacha i bhfad roimh an tionchar astaróideach.